Rytmika

Rytmika www.dariarogalinska.pl

Rytmika dla żłobka i przedszkoli – umuzykalniające zajęcia dla dzieci.

Czyli, przede wszystkim:

  • śpiewanie piosenek
  • gra na instrumentach
  • ruch do muzyki granej „na żywo”
  • aktywne słuchanie muzyki klasycznej

Korzystam z metod nauczania takich osób jak:
Emile – Jaques Dalcroze, Carl Orff, Zoltan Kodaly, Batii Strauss.

Podczas pracy korzystam z pomocy dydaktycznych, m.in.:
instrument klawiszowy lub akordeon, instrumentarium Orffa, chusty, szarfy, papier, kartki,
odtwarzacz płyt CD, ilustracje, małe piłki, folia malarska, pluszowe misie, piórka, woreczki z grochem.

Zajęcia przeznaczone są dla:

  • grup żłobkowych
  • grup przedszkolnych
  • grup nieformalnych działających np. przy domu kultury
  • dla osób prywatnych (zajęcia odbywają się u Państwa w domu)

Posiadam pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć umuzykalniających.